ވިސާމް ޢަލީ

dsc_0109
ފުރިހަމަ ނަން / އެޑްރެސް: ވިސާމް ޢަލީ / ހ. އާޒާދެވާދީ
އަތޮޅު / ދާއިރާ: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި (33) / މަޑުއްވަރި ދާއިރާ
ނިސްބަތްވާ ޕާރޓީ: ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާރޓީ
ފޯނު:
އީމެއިލް: